Zárva tart a Járóbeteg

jarobeteghatterTisztelt Lakosság!

A vízellátás szüneteltetése miatt a Vámospércs-Kistérségi Nonprofit Kft. 2015.03.26-án
ZÁRVA tart!

Megértésüket köszönjük!

Vízhiány csütörtökön

 

viz

Tisztelt Lakosság!

Az Aqua - General Kft., a Hidrofilt Kft., valamint a Karcagi Gépösszeszerelő Kft. konzorciumban a Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt keretén belül vízmű és vízhálózat rekonstrukciót végez Vámospércs településen.

2015.március 26-án 09 és 14 óra között további tolózár csere részmunkákat végzünk.

A megjelölt időpontban a településen teljes vízhiány lesz!

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük és megértésüket előre is köszönjük. AQUA-GENERAL Kft. HIDROFILT Kft. Karcagi Gépösszeszerelő Kft.

Változnak a rendelési idők

2015. április 1-jével a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Központ rendelési idei változnak. 

A változásokat tartalmazó pdf: 

Iskolai beiratkozás 2015.

HIRDETMÉNY

 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő általános iskolák felvételi
körzeteiről, valamint az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján meghatározta és közzétette az iskolák felvételi körzetét, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Hajdú-Bihar megye illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzete közzétételre került a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar honlapon.

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2015. április 14-17.

A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerv: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2015. február 28.

A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.

Jogorvoslati eljárás:

- Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni,

és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.

- Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban
érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

- A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.

- Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Debrecen, 2015. február 28.

Változás az aktív korúak ellátásában


A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul.  Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

A hatáskör-változással egyidejűleg, március 1-jével megszűnik a rendszeres szociális segély, helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lép. Ez utóbbit azok kaphatják meg, akik egészségkárosodottak vagy 14 év alatti gyermek felügyeletét másképp nem tudják ellátni.

Bővebben: Változás az aktív korúak ellátásában