Városháza


Támogatás adatlapja

Alapadatok

Pályázó neve:

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:

„Belterületi vízrendezés Vámospércsen” 

OP név:

TOP

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-2.1.3-16-HB1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Vámospércs

Megítélt összeg:

199 049 271,- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2021.06.24.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek


 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

Vámospércs Városi Önkormányzat jelen projektje keretein belül a település Zrínyi, Hegyalja, Domb, Homok utcákon és a Béke uta – Dózsa Gy. utca – Létai ér között elhelyezkedő gyűjtő csatornák vízelvezetési problémáit kívánja megoldani.

A Zrínyi, Hegyalja, Domb, Homok utcákon csak kis helyeken található nyílt burkolt vízelvezető csatorna, de nagy területen nem található vízelvezetés. A fenti területeken zárt csatornákat terveztük építeni, mert a rendelkezsére álló terület nagysága, a közművek elhelyezkedése és a domborzati viszonyok nem teszik lehetővé nyílt csatorna építését a befogadóig.

Béke uta – Dózsa Gy. utca – Létai ér között elhelyezkedő gyűjtő csatorna: nem látja el a funkcióját. A burkolt szakaszokon összetörtek , összecsúsztak a járdalap burkolatok, így itt az átereszek és támfala megtartása mellett mederburkolat építését terveztük a jelenlegi járdalapburkolat helyett. A földmedrű szakaszokon a megfelelő esés sem biztosított, a földmeder profilja tönkrement. Ezért a teljes csatornaszakasz rekonstrukcióját terveztük, hogy a meglévő csatornaszakaszokat üregelt falú TB mederburkoló elemmel tervezzük burkolni, illetve az átereszeket, támfalakat átépítjük, ahol kevésbé beépített a terület ott megtartjuk a földmedret.

A tervezett csatornák: CS-1-0, CS-1-1, CS-1-1-1, CS-1-1-2 és CS-2-0 j. csatornák esetében a nyílt csatornákat üregelt falú TB30/50/40 vagy TB40/70/50 mederburkolattal terveztük megépíttetni. A tervezett fejlesztés teljes hossza: 3556 fm.

Megvalósítás kezdete:

2021.08.09. 

Megvalósítás vége:

2023.09.30.


2021.06.24.

A Vámospércs Városi Önkormányzatot, mint pályázót a TOP-2.1.3-16-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 199 049 271 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

A projekt megvalósításával a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése valósul meg. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó beruházás megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindul.

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester